Historien om en dalgång

Fram till den 24 september visas utställningen Vaapsten Bijre på Gaaltije i Östersund.

Alla utställare har sina rötter inom Björkvattsdalen inom Tärna i Storumans kommun.

20160827_155358

Det ovanliga är att så många konstnärliga uttrycksformer finns samlade från ett och samma område. Här finns exempel på hårdslöjd, mjukslöjd, glaskonst, skulpturer, musik, grafisk formgivning, film och författarskap.

Denna enorma kreativitet har sin förklaring i dalgångens och Vapstens historia. I slutet av artikeln finns ett antal bilder från utställningen.

Mina egna förfäder tillhörde de familjer som tidigt övergav renskötseln. De blev nybyggare och började bruka jorden i stället.

Det skedde i en tid av nedgång för renskötseln i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Samerna hade blivit fråntagna sina gamla lappskatteland samtidigt som det var en period när de betraktades som mindervärdiga. Rasbiologi var en vetenskap på modet och det var många skallar som mättes i Björkvattsdalen.

Det var också en tid när fler och fler nybyggare slog sig ner i dalgångarna. Det blev konkurrens om marken. I det läget valde många samer, i synnerhet i Björkvattsdalen, att bli nybyggare i stället. I folkbokföringen dök det upp ett nytt begrepp: nybyggarlappar. Vid den här tiden var det förbjudet för samer att ha både jordbruk och renskötsel, det vill säga en typ av kombinationssysselsättning som kunde ha bidragit till ökad trygghet.

I stället blev det en uppluckring av den samiska kulturen, där inte minst språket undanträngdes. Deras samiska namn försvann och de klädde sig svenskt.

Andra saker som har satt sin prägel på dalgången under 1900-talet är tvångsförflyttningen av nordsamer, den begynnande turismen, de stora vattenkraftsutbyggnaderna och nu planerna på en gruva.

Hela denna process försöker jag beskriva i romantrilogin Fjäll i förvandling. Den består av böckerna Fattiga som de voro, Separatorn och De tvångsförflyttade och spänner över tiden från 1800-talet och fram till våra dagar.

20160827_155756

20160827_155718

20160827_15563820160827_12261220160827_155451