Vaapsten Bijre i Östersund

Fram till den 24 september visas utställningen Vaapsten Bijre på Gaaltije i Östersund.

Alla utställare har sina rötter inom Björkvattsdalen inom Tärna i Storumans kommun.

20160827_121408

Utställningen Vaapsten Bijre invigdes i lördags den 27 augusti av Gaaltijes verksamhetschef Jerker Bexelius och Sigrid Stångberg, ordförande i kulturföreningen Vaadtejen Saemiej Sijte.

Det ovanliga är att så många konstnärliga uttrycksformer finns samlade från ett och samma område. Här finns exempel på hårdslöjd, mjukslöjd, glaskonst, skulpturer, musik, grafisk formgivning, film och författarskap.

Läs mer om dalgångens historia här!

Här finns länk till Länstidningens artikel om utställningen.

Och dito för Östersundsposten!


Lämna ett svar