Samtal på Littfest i Umeå om tvångsförflyttningar av samer

Om exakt en månad, den 12 mars, inleds årets upplaga av Littfest i Umeå. Själv har jag äran och nöjet att delta i ett samtal om tvångsförflyttningar av samer:

Detta med anledning av att Elin Anna Labba nyligen har kommit ut med en mycket angelägen bok i ämnet. Den heter Herrarna satte oss hit. Hon har gjort djupintervjuer med många berörda och i övrigt gjort en väldigt grundlig och fin dokumentation. Det är en skakande läsning om övergrepp som omfattade många människor och som i stort sett är gömda och okända i svensk historieskrivning.

Jag skrev själv en bok i ämnet år 2013 (De tvångsförflyttade) som en del i den trilogi som handlade om händelser inom Tärna i Västerbotten från 1800-talet och fram till våra dagar. Då tog jag mig friheten att vidga ämnet till att även omfatta tvångsförflyttningar av samer till följd av vattenkraftsregleringar. Den mörka perioden har jag själv erfarenhet av, eftersom mina morföräldrar tillhörde de som drabbades. Men jag skrev även om de nordsamiska tvångsförflyttningarna och det som hände i spåren av dem i framför allt Vapstens sameby. Det ska bli mycket intressant att prata med Elin Anna Labba om allt detta. Samtalsledare är Catarina Lundström, historiker och läs- och litteraturutvecklare i Region Jämtland Härjedalen, som är medarrangör under denna dag på temat ”Gränslöst – språk, identitet och liv”. Region JH har även ordnat med ett bokbord, där jag kommer att stå tillsammans med Magnus Ottelid och Clara Witthoff under Littfestdagarna.

Kommentarer inaktiverade.