Klemetspelet 2022

Klemetspelet i Leirskardalen i Korgen i Norge

Veckoslutet den 18-21 augusti var det än en gång dags för Klemetspelet – denna gång den femte i ordningen och kanske den bästa föreställningen hittills. Som vanligt stod jag tillsammans med Dag Brygfjell och informerade om Klemet, Stor-Nila och Lill-Docka samt sålde en och annan bok. Dessutom höll jag två föredrag under lördagen på temat ”I Stora-Nilas och Lill-Dockas fotspår”. Dag håller för övrigt på att göra en podcast om Stor-Nila och Lill-Docka med min medverkan. På söndag var vi dessutom ett antal som gick den långa vägen från övre Leirskardalen (nära Klemethelleren) via Leirbotn upp till ”Stor-Nila steinene” på höjden ovanför Kjendsvatnet, en sträcka på cirka en mil. Det var samma väg som Stor-Nila och Lill-Docka färdades på skidor den ödesdigra fredagen den 10 mars 1899 när de omkom i snöstormen uppe på fjället. ”De hunno icke fram”, som det stod i nyhetsnotisen i tidningen Westerbotten den 12 juli 1899. Bland stenarna berättade jag för gruppen om händelsen, men nu var vädret vackert och soligt och de 15 norska och svenska medvandrarna var mycket intresserade. Här följer några bilder, både från marknaden och från vandringen på fjället:

Lång kö till kvällens föreställning.
Dag Brygfjells kollage om Stor-Nilas och Lill-Dockas liv.
Motsvarande collage om Klemet och Anna.
Min lilla publik vid Stor-Nila-stenarna när jag berättar om hans och Lill-Dockas öde. Det är lite speciellt att berätta historien på plats.
Besvärlig passage vid Leirbotten-tjärnen uppe på Okstindan, ”Nord-Norges tak”