Jämtland och Kenya

I gruppen från Jämtland och Tröndelag som besökte sjuksköterskeskolan i Kijabe ingick Gunilla Henriksson, Barbro Nordin, Ulla Staaff, Kari Anita Furunes, Lennart Forskvist, Elisabet Ekerlid, Ann Margret Aasvold, Eli Overrein och Inger Åsén, här tillsammans med sjuksköterskeeleverna Timothy K Nkoyo och Leah N Saoli och personal från skolan. Foto: Birger Ekerlid.

Ordet ”uhuru” är swahili och betyder frihet. Det är även förnamnet på Kenyas nuvarande president, Uhuru Kenyatta, son till nationallegenden och frihetskämpen Jomo Kenyatta, Kenyas förste president. Sonen Uhuru omges emellertid inte av samma skimmer. Av många är han starkt ifrågasatt.

Men vad betyder frihet för dagens kenyaner och vilken roll spelar omvärlden, till exempel Jämtland och Sverige, för ett afrikanskt land som Kenya?

Under ett besök i Kenya just nu är det omöjligt att inte ryckas med av den valrörelse som pågår inför presidentvalet i augusti. Till och med det amerikanska presidentvalet kastar sin skugga över Kenyas savanner.

– Du tillhör väl inte dom som röstade mot Obama vid förra presidentvalet? säger en man uppfordrande men vänligt.

Som svensk är det lätt att bli tagen för amerikan. Kenyanerna håller på sin Obama och är stolta över hans ursprung i landet.

Kampanjen under den pågående röstregistreringen är hätsk och hetsig, med anklagelser och motanklagelser om röstfusk. Ungefär som i USA.

– Jag har registrerat mig, men vet inte om jag ska rösta, säger Rose, en kvinna som jag pratar med.

Kanske är hon typisk för den uppgivenhet som många ger uttryck för.

– Det brukar bli kikuyu eller kalenjin, men för oss vanliga blir det ingen skillnad.

Hon syftar på två av de etniska grupper som har påverkat politiken ända sedan flerpartisystemet infördes 1991. Andra inflytelserika folkgrupper är luhya och luo. Kenya har en brokig partipolitisk karta, men de ideologiska skillnaderna är försumbara. Det är den etniska tillhörigheten som på ett tydligt sätt präglar valrörelsen. I Kenya finns över 40 större etniska grupper.

De oppositionella partierna har format en ”superallians”, men någon motkandidat till Uhuru är ännu inte utsedd.

– We will make Kenya great again, säger de med ett eko från den amerikanska valrörelsen.

Det djupt tragiska är att varje valrörelse i Kenya sker till ackompanjemang av våld och terror. Uhuru själv har varit anmäld till internationella domstolen i Haag efter den blodiga valrörelsen 2007, men han har slingrat sig ur alla anklagelser. En kommission i Kenya har slagit fast att både regering och opposition har skuld i våldsupploppen och fördrivningen av folk.

De återkommande politiska oroligheterna och tidigare terrorattacker är förklaringen till att turismen har minskat avsevärt. Det är en av Kenyas viktigaste inkomstkällor, men kusthotellen gapar tomma eller halvtomma.

Detta i kombination med torka, fattigdom, korruption och flyktingströmmar skapar enorma utmaningar för ett land som med afrikanska mått ändå är förhållandevis välmående.

Ulla Staaf och Inger Åsén tillsammans med sina skyddslingar Timothy K Nkoyo och Leah N Saoli.

Kenya är en av Sveriges största biståndsmottagare. Med tanke på den bräckliga demokratin är huvuduppdraget bland annat att stödja rättssektorn och att stärka den demokratiska samhällsutvecklingen.

Utöver Sidas och andra organisationers verksamhet, till exempel Vi-skogen, finns många enskilda eldsjälar som gör små men viktiga insatser.

På en sjuksköterskeskola i Kijabe norr om Nairobi träffar jag Inger Åsén, Ulla Staaff och flera andra jämtlänningar och norrmän som har engagerat sig i utbildning av sjuksköterskor.

En förklaring till det jämtländska Afrika-intresset är den utbildning som under många år bedrevs på Afrikalinjen på Birka folkhögskola i Ås utanför Östersund. Många jämtlänningar har en relation till Kenya.

Eleverna Leah och Timothy kommer från mycket fattiga förhållanden. Tack vare Inger, Ulla och många andra jämtlänningar har de fått möjlighet att utbilda sig.  De kommer i sin tur att kunna hjälpa andra. Behoven är mycket stora. Deras vardag ligger långt ifrån den relativa lyxtillvaro som medelklassen och framför allt eliten åtnjuter.

Frågan är i vilken utsträckning det kommande valet kan bidra till mindre korruption och fattigdom och ökad frihet och demokrati för kenyanerna.Verklig ”uhuru”, frihet, ska inte bara gälla för presidenten och den snabbt växande medel- och överklassen.

Återseendets glädje. Inger och hennes stödgrupp är noga med att följa upp hjälpinsatserna i Kenya.