Borta är Evert Taubes hotell

På väg till Antibes i Frankrike ser jag fram mot att åter igen besöka Evert Taubes stamhotell La Petite Réserve. Där bodde han under en stor del av året under åren 1951 till 1971 och där skrev han flera av sina böcker och visor. Till min fasa upptäcker jag att hotellet har upphört. Stängt. Ett stycke svenskt kulturarv vid den franska medelhavskusten är borta. De tre svenskar som drev hotellet fram till stängningen vårdade minnet och gjorde hotellet till en vallfartsort för Taube-vänner, men den franske ägaren ville annorlunda.

Men kvar finns det lilla radioinslag som jag medverkade vid på skaldens födelsedag den 12 mars 1992. Taube själv var visserligen borta, men kulturjournalisten Bo Nordström vid P4 Göteborg gick ut med en direktrapport när ”Skandinaviska Taube-kören” framförde en rad klassiska visor. Vi hade ett väldigt speciellt ärende, vilket framgår av detta klipp från Sveriges radio:

Och så här såg vi ut på den tiden:

Göteborgsjournalisten Bo Nordström intervjuade undertecknad i radioinslaget från "Taubes hotell" i Antibes i Frankrike.

Göteborgsjournalisten Bo Nordström intervjuade undertecknad i radioinslaget från ”Taubes hotell” i Antibes i Frankrike.

Här har vi fått syn på någonting som visar att Taubes ande fortfarande svävade över hotellet.

Här har vi fått syn på någonting som visar att Taubes ande fortfarande svävade över hotellet.