Stig Järrel och Krångede

Skådespelaren Stig Järrel hade väldigt ljusa minnen från sin barndoms somrar i Krångede i östra Jämtland. Huset, Stigstorp, låg cirka en halv mil från själva forsarna.

Stigstorp i dag

I memoarboken Jag – en gycklare (1969) skildrar han omgivningen och ett antal personer från orten. Hans far hade fått ärva ”en vit stuga med röd uthuslänga efter sin farfar som varit postmästare i Krångede by, legendarisk bl.a. därför att han uppnådde den höga åldern av nittionio år och högg sin ved och skötte sitt hushåll själv till sista levnadsdagen”, skriver Stig Järrel.

Ett oförglömligt minne var när han under den första sommaren besökte forsarna tillsammans med sin pappa. Den unge pojken blev då skrämd av både ljudet och åsynen av forsen.

”Det var något mäktigt, något främmande, något farligt, som om en kall hand kramat mitt pojkhjärta och gett mig ångest”, skriver han.

Under de kommande åren gick det bättre:

”Vi återvände varje sommar, han och jag, till forsen. Det blev en tradition, men inte bara det, det blev ett behov för oss bägge. Vi återupplevde med samma intensitet just den morgonen med hela dess känsloladdade atmosfär. Skräcken släppte så småningom sitt grepp, men tyst blev jag alltid när vi stod där igen och de fradgande vattenmassorna spelade upp sin vilda fuga på nytt.

Jag älskar forsen.”

De personer han i övrigt berättar om i boken är ”farbror Jonas”, ”Getar-Märta”, ”Sim-Olle”, ”Boje-Greta”, ”snickare Resén” och ”faster Greta”. Tiden i Krångede ägnas ungefär åtta sidor i memoarboken.

När jag själv skrev boken Krångede i kraftens tid (2012) hann jag aldrig riktigt med att hänvisa till Stig Järrels memoarer. Men han fanns med ändå: Så här skriver jag i boken:

Skådespelaren Stig Järrel tillbringade en stor del av sin barndom i Krångede under åren 1920-1928. Han nämnde ofta Krångede och Jämtland i det populära radioprogrammet ”På minuten”, med bland andra Margareta Krook, Hasse Alfredsson och Moltas Eriksson. Järrel inledde ofta sina improvisationer med orden ”Under min barndom i Krångede…”. Gården där han vistades, Stigstorp, finns fortfarande kvar. Hans pappa Alfred Olsson kom från Krångede. Till hans släktingar hörde Olle och Haldo Edström.

Teatertakterna satt i redan från början. Stina Johansson har berättat att hon ”debuterade” tillsammans med Stig på en sommarfest i början av 1920-talet utanför Amréns handelsbod. Stina, Stig Järrel och Brita Gelin stod på en utomhusscen iförda sjömansmunderingar.

 – Det var inte så roligt för oss, erinrar sig Brita cirka 90 år efter händelsen. Hon syftar på att Stig Järrel redan då hade skådespelartalanger.

 – Han hade så bra röst och var så bra på att prata. Det lät som ingenting när jag själv läste. Britas roll var att läsa några verser ur Folkskolans läsebok. Hon minns fortfarande hur dikten slutade:

 – Och Gud är allestädes och är hos mig också, deklamerar Brita.