Länksamling, radio och teve

Här finns länkar till några av de inslag som har sänts i radio och teve om mina böcker:

Författarfilm sommaren 2016, Birger Ekerlid

http://yran.streamingbolaget.se/video/187778/link

Romanen De tvångsförflyttade lanseras i dag, Sameradion 29 oktober 2013

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3965&artikel=5688663

Ny bok från Ekerlid. Om utgivningen av Separatorn, 30 december 2009

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=3340765

Stor-Nila, Lill-Docka och sockenlappar, 3 december 2007,

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/67281?programid=2068

Vill se samiskt inflytande. Om minoritetsspråklagen och de samiska förvaltningskommunerna, 27 januari 2011.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4316147

Kraften i Krångede, 5 juni 2012, om boken Krångede i kraftens tid,

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=4316147

Han släpper ny bok om tvångsförflyttade samer, 29 oktober 2013

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/han-slapper-ny-bok-om-tvangsforflyttade-samer

UR Samtiden – Samiska veckan 2013, De tvångsförflyttade, 27 minuter 54 sekunder, tillgängligt till 1 juli 2019

http://urskola.se/Produkter/182120-UR-Samtiden-Samiska-veckan-2014-De-tvangsforflyttade