Artikel i FGÖ:s årsskrift om Luciavalet1952 och Gunnels möte med statsminister Tage Erlander

När Agne Svärd frågade mig om jag ville skriva en artikel om en politisk händelse i Östersund under de senaste hundra åren, då tänkte jag omedelbart på det så kallade Luciavalet.

Vadå val av Lucia, tänker ni, vad har det med politik att göra?

Jo, år 1952 var det så. Det ordinarie riksdagsvalet i september hade nämligen underkänts i Jämtlands län och måste göras om. Beslutet blev att omvalet skulle ske söndagen den 14 december. Det var alltså dagen efter Lucia och tio dagar före julafton.

Själva valet av valdag väckte diskussion. Dåvarande statsminister Tage Erlander skrev ängsligt i sin dagbok att han var rädd för snöstorm och att folk därför inte skulle ta sig till vallokalerna.

Och Jämtlands Tidning hade en artikel på temat ”Hinner husmödrarna rösta mitt i julstöket”?

Vad herrarna stökade med framgick inte av artikeln.

I Östersund och i Jämtland och Härjedalen blev det en intensiv valrörelse under december månad. Alla ledande partiföreträdare på riksplanet besökte länet.

Dessutom kantades valet av flera politiska affärer, eller skandaler, om man väljer det ordet. Det gällde både lokalt och på riksplanet.

Samtidigt pågick ett annat val som väckte stort intresse, nämligen val av länets Lucia. På den tiden var valet av länslucia en mycket uppmärksammad händelse som engagerade många människor.

Till länets lucia valdes det året en 17-årig flicka från Nälden som hette Gunnel Eriksson. I hennes och tärnornas uppdrag ingick bland annat att väcka och lussa för statsminister Tage Erlander. På fredagkvällen, dagen för Lucia, hade han avslutat valrörelsen med ett stort och välbesökt möte i Ordenshuset, det vill säga nuvarande Gamla teatern.

Han övernattade därefter i rum nummer 324 på hotell Standard på Prästgatan i Östersund. På Luciadagens morgon kl. 07.30 skred Luciatåget in på hans rum. Så här såg det senare ut i Länstidningen:

Hur avlöpte det mötet? Mer om Luciavalet 1952 finns i artikeln ”Koftigt, sa Erlander…” samt artikeln Tage Erlander och Jämtland. Samt förstås i Föreningen Gamla Östersunds jubileumsårsskrift 2023!