Många minoriteter

Dagbok från Vietnam 12

Etnologiska museet i Hanoi har en utmärkt översikt av landets minoriteter. Färgprakten i kläderna påminner om kulturen hos samer och andra urfolk.

Vietnam är ett land med många ansikten. Den dominerande folkgruppen är viet med 86 procent av befolkningen. Utöver viet finns inte mindre än 53 officiellt erkända folkgrupper och ett 30-tal minoritetsspråk. 

Alla har rätt att utöva sin kultur och tala sitt språk, men som i många andra länder är minoriteterna satta på undantag och marginaliserade tii följd av exploateringar av olika slag. Den sociala standarden i Vietnam bedöms som hög jämfört med andra fattiga länder, men fattigdom och bristande utbildning är säskilt påtaglig bland minoriteterna.

En av minoriteterna som visas på etnologiska museet.

Minsann om inte några av figurerna för tankarna till härjedalska Överhogdalsbonaden!

 

Kommentarer inaktiverade.