Hundra verser med rim och reson – bakgrund

hundra_verser_framsida

Är det någon mening med att ge ut gamla dagsverser i en bok?

De ska ju vara aktuella och likt dagsländor leva endast något dygn för att därefter ersättas av nya rim och ordlekar med beska sanningar och ironiska knorrar. De bör vara roliga och stämma till eftertanke, men de är till sin natur förankrade i samtiden och blir snabbt lätt föråldrade. Eller?

Flera gånger har jag fått frågan om inte verserna i Länstidningens julkalender finns samlade någonstans. Jag har träffat personer som klipper ur de små dikterna och skapar en egen bok. Andra sätter upp dem på kylskåpsdörren. Och inget av allt annat jag har skrivit under årens lopp har genererat så många uppskattande kommentarer och glada tillrop som de anspråkslösa rimsniderierna i juletid.

Så varför inte? Här kommer ett urval av december månads dagsverser ur Länstidningen från åren 1986-1993 och 2010-2015. Sammantaget har det blivit en bra bit över 200. För denna samlade utgåva har jag valt ut 100.

Givetvis är de av varierande kvalitet, ibland tillkomna under stor brådska.  Några är lätt redigerade och förhoppningsvis förbättrade. De krav jag själv ställer upp är att verserna ska vara rimmade, aktuella och helst innehålla en överraskande knorr på slutet.

De handlar inte bara om nationell och lokal politik; samtidskommentarerna på vers återspeglar en rad samhällsföreteelser som de flesta torde känna igen. Tyngdpunkten i urvalet ligger på de senaste sex åren.

Under de första åren illustrerades verserna i Länstidningen av Kjell Nilsson-Mäki, genialisk tecknare i världsklass. Det är därför en fröjd att än en gång få samarbeta med honom. I den här utgåvan finns nya teckningar som aldrig tidigare har publicerats.

sverigekartan

Verserna finns än så länge bara i boken!

jultomten

Förhoppningen är att verserna och teckningarna ska ge en lustfylld tidsbild och påminna om intressanta händelser i politik och vardagsliv från 1986 till 2015.

Om du vill beställa boken, kontakta mig via e-post, birger.ekerlid@telia.com., telefon, 070-526 57 60, eller via formuläret under KONTAKT här på hemsidan.