Han ville sprida ljus över Jämtland

Teckningar på omslaget: Anders Suneson.

Över den södra ingången i Offerdals kyrka i Jämtland finns en mycket påkostad minnestavla, ett så kallat epitafium. Kyrkobesökaren kan knappast undgå att lägga märke till den gyllene skölden med både änglafigurer och dödskalle. I texten, som är avfattad på latin, kan man urskilja namnen på två före detta kyrkoherdar och deras hustrur: Zacharias Plantin med hustrun Anna Maria Piehl samt Abraham Burman och hans hustru Elisabet Plantin Zachariasdotter.

Vem var då Zacharias Plantin? Mest känd är han som en av förgrundsgestalterna i jämtländsk skolhistoria. Han stred ivrigt för bildandet av Frösö Trivialskola, som fick sitt urkundsbrev 1674. Undervisningen kom igång några år senare. Under de följande århundradena hade skolan mycket stor betydelse för utbildningen i Jämtland. Tusentals elever fick sin grundläggande utbildning vid Frösö trivialskola åren 1679 -1847.

Hur gick det till när Plantin trots hårt motstånd lyckades starta Jämtlands första högre skola och hur såg det ut i Jämtland, Härjedalen och Sverige vid den här tiden?

Om detta försöker jag berätta i boken Han ville sprida ljus över Jämtland. Boken har stark verklighetbakgrund, men som vanligt när jag skriver böcker försöker jag leva mig in i historien genom att blanda fakta med litterär gestaltning och dramatiserad dialog. Jag kallar det helt enkelt en berättelse. En annan genrebeteckning skulle kunna vara dokumentärroman eller varför inte Faction, en modern engelsk term för blandningen av fakta och fiktion.

Vad vi än kallar boken hoppas jag att läsaren får både kunskap om och känsla för händelser som inträffade på 1600-talet i vårt närområde. Boksläpp sker den 1 juni kl. 19.00 på Stocke Titt, Frösön, den plats där Frösö trivialskola började sin verksamhet år 1679.

Platsen för Frösö trivialskola under åren 1679 – 1847. ”Härifrån spreds ljuset över Jämtland”, står det på inskriptionen.
Minnestavlan ovanför södra ingången i Offerdals kyrka.
Zacharias Plantin inspekterar platsen för den tilltänkta skolan vid Stocke på Frösön såsom tecknaren Anders Suneson föreställer sig tillfället.