Om boken Fjäll i förvandling

Under 1800-talet uppmuntrade staten människor att bosätta sig i älvdalarna i fjällvärlden.

Därefter dränktes den mödosamt uppodlade marken.

År 2014 planeras en gruva i samma område. Renskötseln försvåras ytterligare.

Människorna och händelserna under denna omvälvande epok i Tärnabygden skildras i trilogin Fattiga som de voro, Separatorn och De tvångsförflyttade.

Nu finns alla tre romanerna samlade i en enda volym – Fjäll i förvandling.

De spännande berättelserna är verklighetsbaserade och ger värdefulla perspektiv på dagens same- och miljöpolitik. Inte minst påminner Fjäll i förvandling om Sveriges koloniala förflutna och statens förhållningssätt till det samiska folket.

Läs mer i bifogade pdf: Fjäll i förvandlingP

Omslag Birger.indd

Recensioner


Lämna ett svar