Om boken De tvångsförflyttade

De tvångsförflyttade är en roman om svensk kolonialism i Sameland. De frågor som berörs är:

  • 2000-talets gruv-boom
  • 1950-talets vattenkraftsutbyggnader
  • 1920-talets tvångsförflyttningar av nordsamer

Romanen utspelar sig delvis i tidningsmiljö. Det innebär att boken även tar upp frågor som berör förändringar i medielandskapet och bevakningen av Norrland.

Omslag, försätts- och eftersättsblad har gjorts av den samiske konstnären Tomas Colbengtson.

De tvångsförflyttade utgör den sista fristående delen i den trilogi som inleddes med Fattiga som de voro och Separatorn. Sammantaget berättar böckerna om människor, miljöer och händelser i Sameland från 1800-talet och fram till i dag.

I mars 2014 berättade jag om bakgrunden till boken under Samiska veckan i Umeå. Föredraget finns inspelat på UR Play.

SVT gjorde även intervju och direktsände från boksläppet i Tärnaby. Se inslaget här!

Försättsblad72p

Försättsbladet till boken har gjorts av konstnären Tomas Colbengtson

Eftersättsblad72p

Eftersättsblad av Tomas Colbengtson.

Tvångsförflyttade 72 dpi

För mer information om bakgrunden till De tvångsförflyttade, se bifogade fil:

De tvångsförflyttade – en bakgrund


Lämna ett svar