De tvångsförflyttade

Tvångsförflyttade 72 dpi

De tvångsförflyttade är en roman om svensk kolonialism i Sameland. De frågor som berörs är

  • 2000-talets gruv-boom
  • 1950-talets vattenkraftsutbyggnader
  • 1920-talets tvångsförflyttningar av nordsamer

Romanen utspelar sig delvis i tidningsmiljö. Det innebär att boken även tar upp frågor som berör förändringar i medielandskapet och bevakningen av Norrland.

Omslag, försätts- och eftersättsblad har gjorts av den samiske konstnären Tomas Colbengtson.

De tvångsförflyttade utgör den sista fristående delen i den trilogi som inleddes med Fattiga som de voro och Separatorn. Sammantaget berättar böckerna om människor, miljöer och händelser i Sameland från 1800-talet och fram till i dag.

Recensioner


Lämna ett svar