Samer

Under den här rubriken har jag samlat några artiklar som på olika sätt berör samer och samiska frågor. De kan även sökas via Mina artiklar i menyraden. Några artiklar finns även under fliken Ledarkommentarer i menyraden. Artiklarna är sorterade i bokstavsordning efter rubrikerna:

Boksläpp i Boksjön

Ewa skriver sydsamernas historia

Folkkär författare ges ut igen

Funderingar kring sametingsvalet

Historien om en dalgång

Hundra år av samisk kamp

Jerker jobbar för södra Saepmie

Klemetspelet 2015

Lappväsendets roll

Låt oss lära av historien

Marianne – stridbar sambyordförande

Nomadskolorna och rasbiologin

Ny bok om Elsa Laula

Om samer och missionärer

Om samisk konst och litteratur

Om kolonialism i Sameland

Sameland med internationella ögon

Samernas landsmöte 1918 och missionskyrkan i Östersund

Sápmi i ord och bild 2

Stark kritik mot Härjedalsdomen

Sveriges skelett i garderoben

Sydsamiska släkter och kopplingen Tärna-Hemnäs

Torkel Tomasson – redaktör och kämpe

Ömsinta möten mellan samer och missionärer

Några samiskrelaterade artiklar finns även under Ledarkommentarer i menyraden. De har alltså publicerats på ledarsidan i Länstidningen Östersund:

Bra start för nya Sametinget

Hundraårsjubileum på samernas nationaldag

Klokt beslut om samiskt parlament i Östersund

Lyssna på FN och stärk samernas rättigheter

Lyssna till protesterna och ändra minerallagen

Otäcka tecken i tiden – om en utställning på Gaaltije

Statens skuld till samerna


Lämna ett svar