Skidturismen och klimatförändringarna

Vinterturismen i Jämtlands län ökar. LT kunde i går redovisa siffror som får näringen att andas optimism.
Samtidigt kom en dom från Mark- och miljööverdomstolen som ger andra perspektiv på glädjen. Företaget SkiStars möjlighet att pumpa vatten ur Åresjön för att tillverka snö kommer att begränsas något, oklart hur mycket.
De båda nyheterna illustrerar det samhällsproblem som stavas klimatförändringar och som på sikt starkt försvårar länets möjligheter att bedriva vintersportturism.
Om ingenting görs.
Gårdagens dom handlar om SkiStars tidigare tillstånd i Östersunds tingsrätt om att öka vattenuttaget i Åresjön från två till tre miljoner kubikmeter vatten.
Den högre nivån förändras inte av överdomstolens beslut. Domen innebär att uttag inte får göras när vattenföringen blir för låg i Öster-Noren längre upp i sjösystemet. Undantag får dock göras vid VM- och världscuptävlingar.
Som alltid står naturvärden mot exploateringar. Hur stora påfrestningar tål ett naturkänsligt område?
SkiStar hänvisar till Åres ställning som Sveriges alpina centrum. Skidåkningen är motorn i dalgången och därmed förutsättningen för företagets verksamhet.
Åreälvens fiskeråd hänvisar till Natura 2000-skyddet och den negativa miljöpåverkan som har skett ända sedan 1976. De vill helt och hållet avslå företagets ansökan om utökat vattenuttag.
Problemet är inte bara lokalt. Hela norra Sverige berörs eftersom snö håller på att bli en åtråvärd bristvara. De flesta skidorter är beroende av snökanoner, men när klimatet blir varmare är konstgjord andning inte tillräcklig.
SMHI har gjort klimatanalyser som visar att medeltemperaturen i länet ökar med tre till fem grader under 2000-talet. Mot slutet av århundradet kan vi börja drömma om vinodlingar i östra Jämtland, om det nu är något alternativ.
En slutsats är att klimatförändringarna måste tas på större allvar av politikerna. En annan slutsats är att skidturismen måste bereda sig på nya förutsättningar.