Jämten har kommit!

Trevligt boksläpp i dag med presentation av innehållet i årsboken Jämten. En fantastiskt fin och innehållsrik bok. Själv bidrar jag med en text om det samiska landsmötet 1918 och firandet Staare 2018. I artikeln försöker jag ge ett 100-årigt perspektiv på svensk samepolitik.

Ungefär så här sa jag under min presentation, som en sammanfattning av den långa artikeln:

Om ni var ute på sta’n under den första veckan i februari i år, kunde ni inte undgå att lägga märke till att samer och samiska organisationer satte sin prägel på gator och torg.

Anledningen var att samerna firade hundraårsminnet av det landsmöte som hölls i Östersund år 1918. Även då utgjorde samerna ett markant inslag i stadsbilden. En samekvinna från Mittådalen, Maria Ringdahl, skrev en sång med anledning av denna händelse.

”Och här på stadens gator

 en skara nu man ser,

i brokigt sydda koltar

som tågande gå fram.”

Så lyder en av de många verserna hon skrev om landsmötet. Men varför vart landsmötet 1918 så viktigt för samerna? Vad var bakgrunden till att 219 ombud infann sig från Norrbotten, Västerbotten och Norge. Varför samlades de just i Östersund och inte i någon annan del av Saepmie? Vilka frågor diskuterades på landsmötet? Vad skrev lokalpressen och hur såg stadsborna på uppmärksamheten?

Det är några av de frågor jag tar upp i artikeln. Jag försöker dessutom göra en slags värdering av landsmötet 1918 i ett hundraårsperspektiv. Vilken betydelse hade landsmötet 1918 och vad har hänt med samepolitiken sedan dess och fram till i dag? Det är en lång och komplicerad historia.

Det är viktigt att säga, att firandet inte enbart skedde i februari, utan det har pågått och pågår under hela året med en lång rad arrangemang under samlingsnamnet Staare2018.

Gaaltije, sydsamiskt centrum, har samordnat aktiviteterna under året, med Erika Omma Unnes som inspirerande koordinator. Påpassligt säljer de också redan nu biljetter till nästa hundraårsjubileum, i februari 2118.

Självklart har jag själv skaffat en biljett. Då hoppas jag själv också vara tillbaka för att berätta om 200-årsminnet, men tills vidare får ni läsa artikeln i Jämten om de första hundra åren.

Jag kommer för övrigt att berätta mer om landsmötet och Staare2018 på After Work på Jamtli den 7 mars nästa år.

Tack till alla medverkande och Jämtens redaktör Charina Knutson för ett trevligt boksläpp!

 

Kommentarer inaktiverade.