Folkkär författare ges ut igen

Författaren och evangelisten Karl Andersson skrev 25 böcker om livet i Västerbottens och Jämtlands fjällvärld.

Nu ges en av hans böcker ut igen – i Norge! Den heter ”I gränslandet” och handlar om de legendariska samerna Klemet och Stor-Nila.

Men vem var Karl Andersson och vad ville han med sina böcker?

Ett tidigt porträtt av Karl Andersson - evangelisten som skrev om folket i fjällvärlden i 25 böcker.

Ett tidigt porträtt av Karl Andersson – evangelisten som skrev om folket i fjällvärlden i 25 böcker.

Han tillhör inte de stora rikskända författarna, men för människor i framför allt Västerbotten och Jämtland är han ett välkänt namn – både som författare och förkunnare. Som baptistpastor hade han sin bas i Tärnaby under åren 1936-1940. Åren 1948-1997 bodde han på Frösön och hade mellersta Norrland som sitt verksamhetsfält.

Han föddes på järnbruket i Lesjöfors i Värmland år 1914. I motsats till sina jämnåriga och familjen i övrigt blev han inte bruksarbetare, utan tidigt kom han i kontakt med frikyrkorörelsen och bestämde sig för att bli evangelist. Han fick sin utbildning genom Örebromissionen, ett kristet baptistiskt samfund. Som 22-åring kom han som missionär till Tärnaby. Året var 1936. Så här berättar han i memoarboken Pionjär i väglöst land om färden från Storuman med den gula postbussen:

”Jag tog min päls, gitarr och portfölj och steg ned från det första fotsteget på bussen för att liksom Noa, då han steg ut ur arken, trampa detta Ararats fasta mark under fötterna.”

Detta citat är typiskt för Karl Anderssons sätt att berätta. Han har en utpräglad känsla för närvaro, detaljer och konkreta iakttagelser samtidigt som han har Bibeln i portföljen och tankarna. Mötet med människorna och miljöerna i Lappmarken gjorde ett mycket starkt intryck på honom. Han inte bara predikade, utan han lyssnade, frågade, iakttog och antecknade. Han umgicks med samer och nybyggare och besökte alla vrår och dalgångar i den södra delen av Lappmarken.

Karl A Barruks kåta (Ur Pionjär...)72

Så här kunde det se ut under en av hans otaliga fjällvandringar med bibeln i bagaget. Han predikar för makarna Barruk utanför deras kåta i Farroken i Norra Gardfjället. Foto ur ”Pionjär i väglöst land”.

Karl A Dop (Ur Pionjär...)96 pix

Ett stämningsfullt dop i sjön Gäutajaure i Tärnaby med Ryfjället i bakgrunden.

Resultatet känner vi i form av en svit böcker. Det började med ungdomsboken Raiden går 1950 och slutade med memoarboken 1996. Böckerna bär titlar som Ursamer, Före Blå vägen, Öster och väster om ödemarksväg och Bland nomader och bofasta. Till hans styrka hör att han uppmärksammar kvinnornas roll i berättelserna. Några har fått egna biografier, som Kristina, jordemoder från Tärnaby och Erika från Stennäset.

Böcker av Karl Andersson 72 pix

I skildringarna från Jämtland skriver han om Kalls socken i Där jätten föll och om en av Jämtlands första stora tävlingsskidåkare i boken Torkel – samen med olympisk medalj. Vid sidan av skildringarna från Lappmarken engagerade han sig starkt för Israel i debatten om Mellanöstern. Han var flitig medarbetare som krönikör, radskrivare och debattör i Östersunds-Posten och medverkade i övrigt i tidskrifterna Missionsbaneret och Israels Vän.

Helt bortglömd som författare är han inte. Fjorton av hans böcker är på senare år utgivna som talbok för synskadade, vilket tyder på ett visst intresse. Ett annat tecken på renässans är att hans bok ”I gränslandet” började efterfrågas i Norge i samband med att teaterpjäsen Klemetspelet uppfördes i Korgen i Hemnes kommun för två år sedan.

Hans nye utgivare, Dag Brygfjell vid Okstindan bokförlag, berättar:

– Jag stod vid ett bokbord under Klemetspelet. Flera kom fram och frågade efter boken ”I gränslandet”. Jag kände inte till den, men mitt intresse väcktes.

Boken "I gränslandet" som den såg ut när den gavs ut 1986, med 140 sidor och endast två illustrationer.

Boken ”I gränslandet” som den såg ut när den gavs ut 1986, med 140 sidor och endast två illustrationer.

I grenselandet Forside BE - 72 pix

2015 års upplaga har över 250 sidor och ett hundratal illustrationer från händelser och personer i boken.

På andra sidan gränsen, i Tärna i Sverige, uppfördes vid ungefär samma tidpunkt en musikal om Stor-Nila och Lill-Docka med Mikael Niemi som textförfattare. Både Stor-Nila och Klemet var gränsgångare med en spännande bakgrund som tidigt väckte Karl Anderssons intresse. Den nu aktuella boken handlar om dessa människors strapatsrika liv under 1800-talet och början av 1900-talet.

Karl Andersson betecknar sina böcker som folklivsskildringar. I hans författarskap finns ett starkt stråk av mystik och exotism samtidigt som han romantiserar och idealiserar människor och händelser mitt i all karg realism och vardaglighet. Som i citatet ovan är den religiösa undertonen ofta närvarande.  Det är inte så konstigt – han var trots allt predikant! Hans övergripande ambition med böckerna är dock att bidra till ”lapparnas och nybyggarnas historia”, som han skriver i boken Vid den sjätte sjön, 1954.

Karl Anderssn och hans hustru Ruth på besök hos Per Gustafsson Idivuoma och hans dotter Ella Kristina, en familj som tvångsförflyttades från Karesuando till Tärna i början av 1930-talet. Foto ur boken "Bland nomader och bofasta."

Karl Andersson och hans hustru Helen på besök hos Per Gustafsson Idivuoma och hans dotter Ella Kristina, en familj som tvångsförflyttades från Karesuando till Tärna i början av 1930-talet. Foto ur boken ”Bland nomader och bofasta.”

Mot den bakgrunden har böckerna ett kulturhistoriskt värde. Han har gjort nedteckningar och intervjuer från 1930-talet och framåt. Även om det ibland brister i faktakontrollen betyder det att han har mött och talat med ett antal människor som var födda på 1800-talet och som hade sina minnen och berättelser från Tärnas och Lappmarkens tidiga historia. Sammantaget utgör hans berättelser en unik dokumentation.

Karl Andersson var en mycket skicklig skribent och berättare. Det framgår med stor tydlighet av den nya utgåvan, som innehåller författarens originaltext på svenska och ett stort antal bilder, kartor och kompletterande texter som i sin tur kastar nytt ljus över den fascinerande epok som Karl Andersson skriver om i sina folklivsskildringar.

KARL ANDERSSONS BÖCKER:

Böcker med asterisk = övriga böcker

Raiden går(vildmarksberättelser för ungdomar), 1950                                                                   

Medan stormen rasade(barn, ungdom), 1953                                                   

Ängeln på Anarisfjället (barn, ungdom)1953              

Vid den sjätte sjön – en fjällsockens historia, 1954, 

Fjärrskådare och fjällfolk,1957, talbok 2010

Flickan från fjällbyn, 1957                                                          

Ursamer, 1959                                                                                            

Daniels profetior, 1963                                                                            

Stordalens dotter, 1963  

Nybyggare vid Danasjön – vildmarksskildring, 1963

Öster och väster om ödemarksväg, 1965

Siare i norr, 1968

Torkel – samen med olympisk medalj, 1969                                           

Nordlandets döttrar, 1971, talbok 2008

*Jesus eller Marx – kristendom eller marxism, 1972

Dödsskuggans dal, 1973, talbok 2010

*Religion och politik i profetian – före och efter 1948, en

kortfattad översikt över några av vår tids mest aktuella profetior  1974                   

Bland nomader och bofasta, 1975, talbok 2010                                                                                                                        

*Sionismen – en befrielserörelse, 1977

Där jätten föll – ur en fjällsockens historia,1978

Före Blå vägen,1979, talbok 2009

Kristina, jordemoder från Tärnaby, 1981, talbok 2002

Getarpojken i fårakläder – folklivsskildringar från Västerbottens

fjällbygd, 1984,  talbok 2006

I gränslandet – berättelsen om Klemet och Stor-Nila, 1986, talbok 2006

Två världar – naturligt och övernaturligt, 1988, talbok 2008

Erika från Stennäset,1990, talbok 2009

Bland vargjägare och nybyggare – folklivsskildringar från sekelskiftets

Norrland, 1993, talbok 2011

Pionjär i väglöst land – minnen 1935-1948, 1996, talbok 2007

*Mellersta Norrland och Mellanöstern,1999