… och nu blev det tal, musik och prisutdelning

Foto: Kerstin Pettersson Schaletzky, Strömsunds kommun Hedenvindsällskapets ordförande Johnny Persson läste ur Gustav Hedenvind Erikssons bok Rälsläggarens berättelser, JonHenric Andersson jojkade, spelade och sjöng, barn-, kultur- och utbildningsnämndens ordförande Lena Johansson delade ut priset och kultursamordnare Kerstin Pettersson Schaletzky höll … Läs mer

Månadens författare!

I dag finns en lång artikel i Östersunds-Posten om mig och mina böcker. Texten är skriven av Catarina Lundström, historiker och läs- och litteraturutvecklare i Region Jämtland/Härjedalen. Här är länk till artikeln i ÖP!https://www.op.se/artikel/manadens-forfattare-birger-ekerlid-fakta-och-fiktion-fran-nybyggarsamer-till-bill-haley … Läs mer