Dagbok 1 från Staare2018 – på årsdagen av landsmötet

En av många aktiviteter under hundraårsveckan. Anna Sofie Bull Kuhmunen företräder den samiska skribent- och författarföreningen Bágo vid bokborden på biblioteket.

För oss nutida människor är det svårt att föreställa sig de enorma uppoffringar och påfrestningar som mötte arrangörerna av 1918 års landsmöte.

Ekonomiskt, geografiskt, politiskt och kulturellt.

Men de lyckades samla 219 samer till ett historiskt möte i Östersund.

Det är inte att undra på att forskaren Patrik Lantto hade rörelse i rösten när han konstaterade att det var en stor dag att få tala på hundraårsdagen av mötet den 5 februari 1918.

Han har ägnat åtminstone ett halvt liv åt att kartlägga samerörelsens politiska mobilisering.

– Det är stort att stå här i dag, sa han.

I sitt anförande i hörsalen på Mittuniversitetet berättade han om det samepolitiska arbetet före, under och efter det berömda landsmötet i missionskyrkan i Östersund.

Dessförinnan hade Sagka Stångberg, också hon med darr på rösten, levererat en personlig betraktelse över sin släkting Torkel Tomasson, en av förgrundsgestalterna i den tidiga samiska rörelsen.

Lite desillusionerat är det emellertid att höra henne säga att hon i dagens Sverige i Sametinget har kämpat för nästan exakt samma frågor som Torkel Tomasson drev den gången.

Har vi alltså inte hunnit längre? Den frågan kräver förstås en djupare analys.

Efter kom Erik Oscar Oscarsson och lyfte fram en tidig doldis – Hans Magnus Nilsson.

 – Han har fallit i glömska i skuggan av Elsa Laula, Torkel Tomasson och andra, menade Erik-Oskar.

Efter Erik-Oskars inlägg på Mittuniversitetet får han betraktas som återupprättad.

Före dessa intressanta föredrag hann jag besöka biblioteket och ställa i ordning det bokbord som jag ska ha under veckan tillsammans med Bágo, samisk skribent- och författarförening.

Där ska jag i morgon för övrigt ha en kort presentation mellan kl. 11.00 och 12.00 tillsammans med Anna Sofie Bull Kuhmunen, Henrik Blind och Lisbet Kielatis.

Nästa hållpunkt under denna inledande måndag blev Tomas Colbengtsons och Tomas Magnussons förnämliga utställning på Storgatan 26 samt Sametingets mycket intressanta seminarium om formerna för samråd mellan samerna och myndigheterna.

Plus förstås Stefan Mikaelssons engagerade tal i Storsjöteaterns foaje under den dagliga rubriken ”Den politiska arenan – politiken i Sápmi”.

Det är med andra ord svårt att hinna med det enorma utbud av aktiviteter som finns under hundraårsveckan.

Men roligt och intressant är det! Jag återkommer med ytterligare rapporter.

Samiskt jubileum i Östersund

Så här såg det ut när samerna samlades framför Rådhuset i Östersund i samband med det första landsmötet för hundra år sedan. Foto från Föreningen Gamla Östersund.

I dag inleds hundraårsfirandet med anledning av det samiska landsmötet i Östersund 1918. Om detta skriver jag på ledarsidan i dagens nummer av Länstidningen Östersund.

Artikeln finns att läsa även här!

Här hölls samernas första landsmöte 1918

För hundra år sedan höll de svenska samerna sitt första landsmöte, en milstolpe i samernas politiska mobilisering. Det skedde i Östersund. I morgon den 5 februari inleds hundraårsfirandet och pågår hela veckan med mängder av aktiviteter.

Själva mötet ägde rum i missionskyrkan (bilden lånad av Föreningen Gamla Östersund). Byggnaden låg i norra änden av dåvarande Nytorget (Gustaf III:s torg), ungefär där Östersundshem och kemtvätten Pressateljén i dag har sin verksamhet, mitt emot biblioteket.

Huset byggdes i början av 1880-talet och och stod färdigt 1883. Det finns en historia om hur det gick till när platsen för missionshuset valdes ut:

”Vi böjde våra knän vid ändan av några timmerstockar och bådo Herren giva oss denna tomt eller annan lämplig.”

De knäböjande männen blev bönhörda den gången, men år 1968 revs huset. Byggnaden spelar en viktig roll i min bok Separatorn, som delvis utspelar sig i dessa kvarter.

Inför hundraårsjubileet har jag skrivit en artikel i Samefolket om en av förgrundsgestalterna vid landsmötet 1918, Torkel Tomasson. Artikeln finns här!

 

Staare2018 är snart här!

Den 5 – 11 februari blir det rejält firande i Östersund. Det är nämligen 100 år sedan de svenska samerna hade sitt första landsmöte – en milstolpe i de samiska organisationernas historia. En hel vecka är sprängfylld av aktiviteter. Se hela programmet på festivalveckans hemsida

Själv har jag inför jubileet skrivit två artiklar i tidningen Samefolket, en om Gaaltijes verksamhetschef Jerker Bexelius, och en om förgrundsgestalten 1918, Torkel Tomasson.

Jag kommer också att delta i jubileumsveckan på olika sätt, bland annat på biblioteket tillsammans med litteraturföreningen Bágo och i den sydsamiska bokbussen. Mer deltaljer om det senare!

 

#Metoo och mycket annat i december!

I Länstidningen Östersund har jag i dag skrivit en artikel som jämför #Metoo-rörelsen med rösträttskampen för hundra år sedan. LÄS ARTIKELN HÄR!

Under december finns utöver den traditionella JULKALENDERN ytterligare några artiklar i Länstidningen Östersund: 

KULTUR HUGGS INTE I STEN (5/12), VÅR TID MED ERLANDER (9/12) och INGA MER KÄRNVAPEN (19/12)

Läs även artikeln i Samefolket nr 7 2017: Mariannes hem är där renen är!

Följ julkalendern!

Det är den första december och dags för lucköppning igen. Följ årets julkalender i Länstidningen Östersund. Verserna publiceras även här på hemsidan.

LÄS ALLA VERSER HÄR!

Ett antal tidigare verser, nämligen exakt hundra, finns samlade i boken ”Hundra verser med rim och reson”. De ger en tidsbild från 1986 och fram till i dag. Boken är rikligt illustrerad med teckningar av Kjell Nilsson-Mäki.

Beställ den gärna direkt från mig: birger.ekerlid@telia.com, tel. 070-526 57 60. Priset är 250 kronor inklusive moms och porto.