Separatorn

 

Separatoromslag72pixI Separatorn möter vi de nybyggarlappar som är släktingar till den legendariske Stor-Nila, som har betecknats som en av de sista nåjderna. Nu befinner vi oss i början av 1900-talet. I centrum för berättelsen står kärleken mellan två människor, men romanen belyser samtidigt kulturkrockar och kulturskillnader mellan samer och svenskar, mellan stad och land. På så sätt är boken ett levande tidsdokument. Separatorn är tecken på att det dagliga livet underlättas när både jordbruket och renskötseln förändras, men den märkvärdiga apparaten blir också symbolen för det som skiljer och söndrar.


Lämna ett svar