Om boken

Krångede är ett välkänt namn i svensk industri- och energihistoria. I boken skildras livet i de berörda byarna före, under och efter den stora kraftverksepoken.

För mer information, se bifogade fil: En bok om Krångede och Döviken

Krångede_framsida 72 dpi


Lämna ett svar